Vzduch - voda

V tomto modelu je zdrojovým médiem vzduch, který je všude kolem nás. Výhodou jsou nízké pořizovací...

zobrazit