Bootloader BL-NET

Tento mnohostranný přístroj nabízí ve spojení s přiloženým softwarem následující funkce:

-  zálohování funkčních dat (konfigurací) regulace UVR1611 do počítače, včetně uploadu a downloadu dat

- update provozních systémů přístrojů v síti CAN-Bus, včetně samotného přístroje

- nahrávání teplotních dat a výstupních stavů všech UVR, HZR a ESR regulací jakož i diverzních měřených hodnot jako otáčky nebo výkon přes datové vedení Bus nebo CAN-Bus

- přímý přístup z počítače přes ethernet do přístrojů v síti CAN