CAN-rozšiřující modul (CAN-I/O)

Tento modul dává k dispozici pro regulaci UVR1611 dodatečné vstupy a výstupy. Ke komunikaci slouží CAN-Bus. Parametrování tohoto modulu se provádí přes regulaci, CAN-Monitor, Bootloader nebo softwarem F-Editor. Programování prostřednictvím T.A.P.P.S. není možné.

Modul existuje ve dvou provedeních:

  • CAN-I/O 44 = 4 vstupy, 3 relé výstupy a 1 analogový výstup
  • CAN-I/O 35 = 3 vstupy, 3 relé výstupy a 2 analogové výstupy

Rozměr modulu je 126,8 x 76,5 x 45,5 mm.