Popis

Tepelné čerpadlo je zařízení pro přeměnu nízkopotencionálního tepla. Toto teplo je obsaženo ve vodě, vzduchu a zemi, v nejdůležitějšíxh součástech života na Zemi. Jsou zdrojem obrovského množství energie, která ale běžně pro svou nízkou teplotu není využitelná. Tepelné čerpadlo toto teplo přijímá a pomocí tlaku/komprese ho převede na vyšší, využitelnou teplotu.

Účinnost tepelného čerpadla charakterizuje jeho topný faktor (COP). Ten určuje, kolik energie vyrobíme při spotřebě 1 kWh elektrické energie. Čím je topný faktor vyšší, tím je účinnost a ekonomika provozu lepší. Velikost topného faktoru je tím vyšší, čím teplejší je zdroj energie a zároveň je tím vyšší, čím nižší teplota stačí topnému systému.

Parametry tepelného čerpadla nejsou charakterizovány jen jeho topným výkonem a příkonem. Vždy musí být uvedeno, pro jaké teploty nízkopotenciálního tepla a topného média tyto údaje platí, protože na nich jsou v poměrně širokém rozmezí závislé.