Tepelné čerpadlo systém vzduch-voda

V tomto modelu je zdrojovým médiem vzduch, který je všude kolem nás.

Výhodou jsou nízké pořizovací náklady, snadná instalace, tichý chod, bezúdržbový provoz.

Nevýhodou je, že v době nejvyšší potřčeby vytápění (v zimě) jsou vnější podmínky nejhorší. Proto je nutné tento systém kombinovat s doplňkovým způsobem vytápění.