Tepelné čerpadlo systém země - voda

Tento systém využívá teplo naakumulované ze slunce v zemské kůře a teploty zemského jádra. Pomocí potrubních smyček, ve kterých proudí nemrznoucí směs, je toto teplo odebíráno a předáno tepelnému čerpadlu. Teplo je odebíráno pomocí vertikálních (vrty) nebo horizontálních (kolektory) výměníků.

Výhodou je vysoká účinnost, stálá teplota zdroje, tichý chod, bezúdržbový provoz, monovalentní zařízení..

Nevýhodou jsou vyšší náklady na vrty.