Univerzální volně programovatelná regulace UVR1611

- tento přístroj ovládá všechny funkce pro solární a topné systémy

- díky nabídce funkcí je možné řešit libovolné regulační úlohy

- 16 senzorových vstupů, 4 polovodičové výstupy s možností regulace otáček, 7 reléových výstupů, 2 výstupy 0-10V, 2 výstupy na přídavné relé, další vstupy a výstupy pomocí rozšiřujících modulů, možnost komunikace k dalším regulacím nebo síťovým zařízením

- ve spojení s přístrojem Bootloader je možné ovládat a sledovat regulaci přes počítač resp. internet, provádět aktualizace a zobrazovat aktuální hodnoty, případně vytvářet online vizualizace

- programování se provádí buď přímo v regulaci nebo pomocí softwaru T.A.P.P.S, který je k dispozici zdarma 

- k dispozici je široké spektrum příslušenství (čidla, snímače ...)

Existuje ve variantách:

  •  K s konzolou pro volnou montáž, rozměr 210x155x71 mm
  •  S pro zabudování  do rozvaděče, rozměr 144,5(138)x96,8(91)x79 mm